TV-inspektion i Fredericia, Kolding og på Fyn

Kvalitetssikring af kloak: professionel ​tv-inspektion af kloak

TV-inspektion er en metode til kontrol og vurdering af rørledningers tilstand. Det er en kamera-undersøgelse, hvor et (kabelført og) styrbart kamera føres ned kloakken/ind i kloakledningen. Kameraet optager billede- og videomateriale af kloaknettet og giver derved et visuelt indblik i kloakkens tilstand, hvorigennem eventuelle rørbrud, utætheder, slidtager, tilstopninger eller øvrige fremmedlegemer, der kan forårsage problemer i kloakken, kan identificeres.

TV-inspektion giver således mulighed for at undersøge de ting/forhold, der ikke kan ses under/over (?) jorden, hvorfor metoden ofte er den billigste løsning at begynde med forud for en eventuel reparation, renovation eller lign. Ved hjælp af en nøjagtig kortlægning af problemet, kan der spares tid og penge, da unødvendige udgravninger og … kan undgås.

På baggrund af TV-inspektionen udarbejdes en rapport, som beskriver/kortlægger tilstanden af kloakken.

Hvorfor vælge os?

Hvad kan TV-inspektion bruges til?

Foruden kloakledninger kan TV-inspektion foretages af (ventilationskanaler, drænledninger, anlægsrør, procesrør…).

TV-inspektion kan bl.a. bidrage til følgende:
– Afsløring og lokalisering af skader, såsom utætheder, brud og forstoppelser
– Afsløring af mangler på nye rørledninger, så udbedringer kan ske i tide
– Kvalitetssikring af (nyetableret eller renoveret) kloak
– Tilstandsrapport af kloak i forbindelse med hussalg eller køb / Afsløring af ukendte fejl ved rørledninger i forbindelse med ejendomshandler
– Søgning af skjulte brønde og ledninger
– Dokumentation i forbindelse med forsikringssager
– Rottebekæmpelse

Metoden er effektiv i mange forskellige situationer, så tøv ikke med at kontakte os, hvis du har mistanke om problemer i kloakken. Vi hjælper med at lokalisere problemet hurtigst muligt.

TV-inspektion består af:

  • Detaljeret tilstandsrapport i PDF
  • Videooptagelse af kloakledningen
  • Skitsering af ledningsføring
  • Udarbejdelse af materiale i forbindelse med forsikringssager
  • Hjælp til rottebekæmpelse

Vi tilbyder:

  • ​Kloak-TV
  • Inspektion af kloak
  • Detaljeret tilstandsrapport
  • Kvalitetssikring af kloak